príležitosť

opportunité f, (šanca) chance f, (udalosť) occasion f

Nenechá si tú príležitosť ujsť.
Il ne va pas rater l'occasion.
il nə va pɑ ʀate lɔkazjɔ̃
Nemal by si zahodiť takú príležitosť.
Tu ne devrais pas rater une telle occasion.
ty nə dəvʀε pɑ ʀate yn tεl ɔkazjɔ̃
pri najbližšej príležitosti
à la première occasion
a la pʀəmjεʀ ɔkazjɔ̃