priebeh

cours m, déroulement m

Malo to hladký priebeh.
Ça s'est déroulé sans problèmes.
sa se deʀule sɑ̃ pʀɔblεm
Nechaj tomu voľný priebeh.
Donne libre cours à cela.
dɔn libʀ kuʀ a s(ə)la
Mali by to dokončiť v priebehu budúceho roka.
Ils devraient le terminer l'année prochaine.
il dəvʀε lə tεʀmine lane pʀɔʃεn
v priebehu čoho (počas)
pendant qqch, au cours de qqch
pɑ̃dɑ̃ˌ o kuʀ
tri lúpeže v priebehu dvoch týždňov
trois vols pendant deux semaines
tʀwɑ vɔl pɑ̃dɑ̃ dø s(ə)mεn