priamo

droit, (bez sprostredkovania) directement, immédiatement

Pozrel sa mi priamo do očí.
Il m'a regardé bien en face.
il ma ʀ(ə)gaʀde bjε̃nɑ̃ fas
To sa ťa priamo týka.
Cela te concerne directement.
s(ə)la tə kɔ̃sεʀn diʀεktəmɑ̃
Tento vlak ide priamo do Kodane.
C'est le train direct pour Copenhague.
se lə tʀε̃ diʀεkt puʀ kɔpənag
Je nejaké priame spojenie do/na...?
Il y a une correspondance pour... ?
ilja yn kɔʀεspɔ̃dɑ̃s puʀ... ?
Vysielali to v priamom prenose.
C'était transmis en direct.
setε tʀɑ̃smi ɑ̃ diʀεkt
Chcem priamu odpoveď.
Je veux une réponse nette.
ʒə vø yn ʀepɔ̃s nεt