pri

à, (tout) en, lors de

Chcem byť pri tom.
Je veux être de la partie., Je veux m'y trouver.
ʒə vø εtʀ də la paʀtiˌ ʒə vø mi tʀuve
Budem stáť pri tebe.
Je resterai à tes côtés.
ʒə ʀεst(ə)ʀe a te kote
Drž sa pri mne!
Reste près de moi !
ʀεst pʀε də mwa !
Ani pri najlepšej vôli...
Même avec la meilleure volonté (du monde)...
mεm avεk la mεjœʀ vɔlɔ̃te (dy mɔ̃d)
Chytili ho pri čine.
Ils l'ont pris sur le fait/la main dans le sac/en flagrant délit.
il lɔ̃ pʀi syʀ lə fε/la mε̃ dɑ̃ lə sak/ɑ̃ flagʀɑ̃ deli
Pri troche šťastia...
Avec un peu de chance...
avεk œ̃ pø də ʃɑ̃s
Pri nástupe na palubu (lietadla)...
À l'embarquement...
a lɑ̃baʀkmɑ̃...
Pri pohľade na krv omdlie.
Il s'évanouit à la vue du sang.
il sevanwi a la vy dy sɑ̃
Nečítaj pri jedle.
Ne lis pas en mangeant.
nə lis pɑ ɑ̃ mɑ̃ʒɑ̃
Zranil sa pri práci.
Il s'est blessé au travail.
il se blese o tʀavaj
Zranil sa pri tenise.
Il s'est blessé en jouant au tennis.
il se blese ɑ̃ ʒuɑ̃ o tenis
Je trochu pri tele.
Il a de l'embonpoint.
il a də lɑ̃bɔ̃pwε̃