prezrieť (si)

examiner, (pozrieť sa na) regarder, (múzeum ap.) visiter

Môžem si to prezrieť?
Je peux y jeter un coup d'œil ?
ʒə pø i ʒ(ə)te œ̃ ku dœj ?
Mohli by sme si prezrieť dom?
On pourrait voir la maison ?
ɔ̃ puʀε vwaʀ la mεzɔ̃ ?
Dobre si to prezri.
Examine-le soigneusement.
εgzaminlə swaɲøzmɑ̃
Lekár ma prezrel.
Le médecin m'a examiné.
lə med(ə)sε̃ ma εgzamine
Prezrieme si pamiatky. (mesta ap.)
On va visiter des monuments.
ɔ̃ va vizite de mɔnymɑ̃
Zvedavo si ma prezerali.
On me regardait avec curiosité.
ɔ̃ mə ʀ(ə)gaʀdε avεk kyʀjozite