presvedčiť

koho o čom persuader, convaincre qqn de qqch

Presvedčili ste ma.
Vous m'avez convaincu.
vu mave kɔ̃vε̃ky
Skúsim ho presvedčiť.
Je vais essayer de le persuader.
ʒə vε eseje də lə pεʀsɥade
Presvedčila ma, aby som počkal.
Elle m'a persuadé d'attendre.
εl ma pεʀsɥade datɑ̃dʀ