prestať

robiť čo cesser, arrêter, finir de faire qqch

Prestaň (s tým)!
Arrête !, Ça suffit !, Assez !
aʀεt !ˌ sa syfi !ˌ ase !
Prestal som fajčiť zo dňa na deň.
J'ai tout à fait arrêté de fumer.
ʒe tuta fε aʀete də fyme
Prestaň si (z toho) robiť srandu.
Arrête de t'en moquer.
aʀεt də tɑ̃ mɔke
Prestala brať drogy.
Elle a arrêté de se droguer.
εl a aʀete də sə dʀɔge
Prestaň do mňa rýpať!
Tu peux me lâcher ?
ty pø mə lɑʃe ?
Prestalo pršať.
Il a cessé de pleuvoir.
il a sese də pløvwaʀ
Prestáva ma to baviť.
Je commence à en avoir marre.
ʒə kɔmɑ̃s a ɑ̃navwaʀ maʀ
Tu už prestáva všetko!
Cela passe la mesure !
s(ə)la pɑs la m(ə)zyʀ !