prepustiť

1(zo zamestnania ap.) koho licencier qqn

Prepustili ju z práce.
On l'a licenciée.
ɔ̃ la lisɑ̃sje
Prepustili ma na hodinu.
On m'a licencié sans préavis.
ɔ̃ ma lisɑ̃sje sɑ̃ pʀeavi

2(pustiť na slobodu) koho libérer, relâcher qqn

Bol podmienečne prepustený. (z väzenia)
Il a été mis en liberté conditionnelle.
il a ete mi ɑ̃ libεʀte kɔ̃disjɔnεl
Už ho prepustili z nemocnice.
On a déjà décidé de sa sortie.
ɔ̃ a deʒa deside də sa sɔʀti