prepáčiť

komu čo pardonner, excuser qqch à qqn

Prepáčte! (ospravedlnenie)
Excusez-moi !, Pardon !
εkskyzemwa !ˌ paʀdɔ̃ !
Prepáčte! (upútanie pozornosti ap.)
Excusez-moi !, Pardon !
εkskyzemwa !ˌ paʀdɔ̃ !
Prepáč, že idem neskoro.
Excuse-moi de venir en retard.
εkskyzmwa də v(ə)niʀ ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
Prepáčte, že vás prerušujem...
Excusez-moi de vous interrompre...
εkskyzemwa də vuzε̃teʀɔ̃pʀ
Prepáčte mi, že to tak hovorím, ale...
Pardonnez ma franchise, mais..., Excusez-moi de le dire, mais...
paʀdɔne ma fʀɑ̃ʃizˌ mεˌ εkskyzemwa də lə diʀˌ mε
Môžeš mi to prepáčiť?
Pourras-tu (jamais) me pardonner ?
puʀaty (ʒamε) mə paʀdɔne ?