prekonať

surmonter, (zvíťaziť nad) vaincre, (prevýšiť) dépasser

Musíš prekonať strach z lietania.
Tu dois surmonter la peur de voler.
ty dwa syʀmɔ̃te la pœʀ də vɔle
Pomohol mi prekonať ťažké obdobie.
Il m'a aidé à surmonter une période difficile.
il ma ede a syʀmɔ̃te yn peʀjɔd difisil
Nemôžem to prekonať.
Je n'en reviens pas.
ʒə nɑ̃ ʀəvjε̃ pɑ
Prekonal rekord.
Il a battu le record.
il a baty lə ʀ(ə)kɔʀ
Prekonalo to všetky očakávania.
Cela a dépassé toutes les attentes.
s(ə)la a depɑse tut lezatɑ̃t
Moju ženu vo varení nikto neprekoná.
Ma femme est une cuisinière sans égale.
ma fam εtyn kɥizinjεʀ sɑ̃zegal
Prekonal sa a vstal o piatej ráno.
Il s'est surpassé et s'est levé à cinq heures du matin.
il se syʀpase e se l(ə)ve a sε̃k œʀ dy matε̃
Prekonali veľkú vzdialenosť.
Ils ont couvert/parcouru une grande distance.
ilzɔ̃ kuvεʀ/paʀkuʀy yn gʀɑ̃d distɑ̃s