prekážať

komu/čomu gêner, embarrasser qqn/qqch

Bude vám prekážať, keď otvorím okno?
Ça ne vous dérange/ennuie que j'ouvre la fenêtre ?
sa nə vu deʀɑ̃ʒ/ɑ̃nɥi kə ʒuvʀ la f(ə)nεtʀ ?
Mne to neprekáža.
Ça ne me gêne pas.
sa nə mə ʒεn pɑ
To nebude prekážať.
Ça ne poserait pas de problème.
sa nə pɔzəʀε pɑ də pʀɔblεm
Prekáža mu (to), že by nemohol...
Il n'aime pas l'idée de ne pas pouvoir...
il nεm pɑ lide də nə pɑ puvwaʀ
Najviac mi prekáža, že...
Ce qui me gêne le plus c'est que...
sə ki mə ʒεn lə ply se kə
Prekážalo by, keby...?
Cela poserait-il un problème si... ?
s(ə)la pɔzəʀεtil œ̃ pʀɔblεm si... ?