prejsť, prechádzať

1(dopr. prostriedkom) čo passer par qqch

Prešli okolo nás.
Ils sont passés à côté de nous.
il sɔ̃ pase a kote də nu
Prešiel som na červenú.
J'ai grillé/brûlé un feu rouge.
ʒe gʀije/bʀyle œ̃ fø ʀuʒ
Len (tadiaľ) prechádzame.
On est juste de passage.
ɔ̃nε ʒyst də pɑsaʒ
Takmer ho prešlo auto.
Il a failli se faire écraser par une voiture.
il a faji sə fεʀ ekʀɑze paʀ yn vwatyʀ
Prejdi si tie fotky. (letmo)
Jette un coup d'œil sur ces photos.
ʒεt œ̃ ku dœj syʀ se fɔto

2(dostať sa) kade passer par qqch, traverser qqch, (zbežne) parcourir

Poďme sa prejsť.
Allons nous promener.
alɔ̃ nu pʀɔm(ə)ne
Prejdi si to ešte raz.
Revois-le encore une fois.
ʀ(ə)vwalə ɑ̃kɔʀ yn fwa
Neprejde to cez dvere.
Ça ne passe pas par la porte.
sa nə pɑs pɑ paʀ la pɔʀt

3(krížom) passer, traverser

Prejdite cez ulicu.
Traversez la rue.
tʀavεʀse la ʀy
Čoskoro to prejde.
Ça va vite passer.
sa va vit pɑse
Prešla ma chuť do jedla.
J'ai perdu l'appétit.
ʒe pεʀdy lapeti
Bolesť už prechádza.
La douleur passe déjà.
la dulœʀ pɑs deʒa
Prešli sme na nový systém.
On est passé à un nouveau système., On a changé de système.
ɔ̃nε pɑse a œ̃ nuvo sistεmˌ ɔ̃na ʃɑ̃ʒe də sistεm
Prejdime na inú tému.
Changeons de sujet.
ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε
Prejdi k veci.
Dis ce que tu as à dire., Ne tourne pas autour du pot.
di sə kə ty ɑ a diʀˌ nə tuʀn pɑ otuʀ dy po
Musím si pred skúškou prejsť poznámky.
Il faut que je révise mes notes avant l'examen.
il fo kə ʒə ʀeviz me nɔt avɑ̃ lεgzamε̃
To ti neprejde.
Tu ne l'emporteras pas au paradis !
ty nə lɑ̃pɔʀt(ə)ʀa pɑ o paʀadi !
Nechaj si to prejsť hlavou.
Repense-le.
ʀ(ə)pɑ̃slə