prehrať

perdre

Prehral som dvesto eur.
J'ai perdu deux cents euros.
ʒe pεʀdy dø sɑ̃zøʀo
Prehrali sme o dva góly.
On a perdu par deux buts d'écart.
ɔ̃na pεʀdy paʀ dø by(t) dekaʀ
Bojujeme vopred prehratú bitku.
On s'engage dans une bataille perdue d'avance.
ɔ̃ sɑ̃gaʒ dɑ̃zyn batɑj pεʀdy davɑ̃s