predstaviť si

imaginer, se figurer, (urobiť si predstavu) čo se faire une idée de qqch

Je ťažké si to predstaviť.
C'est difficile à imaginer.
se difisil a imaʒine
Nedokážem si predstaviť, že by tam zostala.
Je ne peux pas imaginer qu'elle y reste.
ʒə nə pø pɑ imaʒine kεl i ʀεst
Dokážeš si predstaviť, aké by to bolo?
Tu peux imaginer ce que ça serait ?
ty pø imaʒine sə kə sa s(ə)ʀε ?
Predstav si! (je to zaujímavé)
Tu imagines ?
ty imaʒin ?