predsa

pourtant, toutefois, (napriek všetkému) quand même

Predsa len to nie je až také zlé.
Après tout, ce n'est pas si mal que ça.
apʀε tuˌ sə nε pɑ si mal kə sa
Neskoro, ale predsa.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
predsa len (je to tak)
quand même, toutefois, néanmoins, tout de même
kɑ̃ mεmˌ tutfwaˌ neɑ̃mwε̃ˌ tu də mεm
a(le) predsa (napriek tomu)
pourtant, tout de même, toutefois, cependant, quand même
puʀtɑ̃ˌ tu də mεmˌ tutfwaˌ s(ə)pɑ̃dɑ̃ˌ kɑ̃ mεm