prednosť

avantage m, qualité f, (priorita) priorité f

Rodina má vždy prednosť.
La famille passe avant tout.
la famij pɑs avɑ̃ tu
Daj prednosť v jazde! (značka)
Cédez le passage !
sede lə pɑsaʒ !
Kto mal prednosť (v jazde)?
Qui avait la priorité ?
ki avε la pʀijɔʀite ?
Jeho najväčšia prednosť je usilovnosť.
C'est de l'application qui représente sa plus grande qualité.
se də laplikasjɔ̃ ki ʀ(ə)pʀezɑ̃t sa ply gʀɑ̃d kalite