pre

pour, (z dôvodu) à cause de

To je pre mňa?
C'est pour moi ?
se puʀ mwa ?
Urobíš pre mňa niečo?
Tu peux me faire une faveur ?, Tu peux me rendre un service ?
ty pø mə fεʀ yn favœʀ ?ˌ ty pø mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Urobím to pre teba.
Je le ferai pour toi.
ʒə lə f(ə)ʀe puʀ twa
Pre mňa za mňa.
Moi, je m'en balance.
mwaˌ ʒə mɑ̃ balɑ̃s
Pre koho pracuješ?
Pour qui travailles-tu ?, (hovor.) Tu travailles pour qui ?
puʀ ki tʀavajty ?ˌ ty tʀavaj puʀ ki ?
To platí aj pre teba.
Ça te concerne aussi.
sa tə kɔ̃sεʀn osi
Nechaj si to pre seba.
Garde-le pour toi.
gaʀdlə puʀ twa
Len pre prípad (že)...
Juste au cas où...
ʒyst o kɑ u
Len pre tentokrát.
Pour cette fois(-ci).
puʀ sεt fwa(si)
Vôbec nemá zmysel pre humor.
Il n'a pas le sens de l'humour.
il na pɑ lə sɑ̃s də lymuʀ
Nehádajte sa pre maličkosti.
Ne vous disputez pas pour des bagatelles.
nə vu dispyte pɑ puʀ de bagatεl
pre nič za nič
pour rien
puʀ ʀjε̃