pravý

droit/droite, (skutočný) vrai/vraie, réel/réelle

Vrátil sa v pravý čas.
Il est rentré au bon moment.
il ε ʀɑ̃tʀe o bɔ̃ mɔmɑ̃
Pokúsim sa to uviesť na pravú mieru.
J'essaie de le ramener à ses justes proportions.
ʒesε də lə ʀam(ə)ne a se ʒyst pʀɔpɔʀsjɔ̃
To hovorí ten pravý!
Tu peux parler, toi !
ty pø paʀleˌ twa !
Je to (vyrobené) z pravej kože.
C'est fabriqué en vrai cuir.
se fabʀike ɑ̃ vʀε kɥiʀ
na pravé poludnie
en plein midi
ɑ̃ plε̃ midi
pravý opak
contre-pied m
kɔ̃tʀpje
Ukázal svoju pravú tvár.
Il s'est montré sous son vrai jour., Il a montré son vrai visage.
il se mɔ̃tʀe su sɔ̃ vʀε ʒuʀˌ il a mɔ̃tʀe sɔ̃ vʀε vizaʒ
nazývať veci pravým menom
appeler les choses par leur nom
ap(ə)le le ʃoz paʀ lœʀ nɔ̃
byť pravou rukou koho
être la main droite de qqn
εtʀ la mε̃ dʀwat