pracovať

travailler

Pracujem pre jedného advokáta.
Je travaille pour un juriste.
ʒə tʀavaj puʀ œ̃ ʒyʀist
Od koľkej (hodiny) pracuješ?
À quelle heure est-ce que tu commences à travailler ?
a kεl œʀ εs kə ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Momentálne (nikde) nepracuje.
Il est momentanément sans emploi.
il ε mɔmɑ̃tanemɑ̃ sɑ̃zɑ̃plwa
Pracujú na zmeny.
Ils travaillent par roulement/relais.
il tʀavaj paʀ ʀulmɑ̃/ʀ(ə)lε
Pracujem na čiastočný úväzok.
Je travaille à temps partiel.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl
Pracuje na voľnej nohe.
Elle travaille en free-lance/à son compte.
εl tʀavaj ɑ̃ fʀilɑ̃s/a sɔ̃ kɔ̃t
Pracuješ s počítačom/na počítači?
Tu travailles avec/sur l'ordinateur ?
ty tʀavaj avεk/syʀ lɔʀdinatœʀ ?
Pracuje na sebe.
Elle travaille sur elle-même.
εl tʀavaj syʀ εlmεm
Kde pracujete?
Où est-ce que vous travaillez ?
u εs kə vu tʀavaje ?
Pracujú na plný úväzok.
Ils travaillent à plein temps., Ils travaillent à temps complet/plein.
il tʀavaj a plε̃ tɑ̃ˌ il tʀavaj a tɑ̃ kɔ̃plε/plε̃