pozvať

inviter

Dovoľte, aby som vás pozval k nám.
Permettez-moi de vous inviter chez nous.
pεʀmεtemwa də vuzε̃vite ʃe nu
Ste pozvaní?
Vous êtes invités ?
vuzεt ε̃vite ?
Pozvali nás na večierok.
On nous a invités à la soirée.
ɔ̃ nuza ε̃vite a la swaʀe
Pozvi ju niekam/na rande.
Invite-la à sortir.
ε̃vitla a sɔʀtiʀ
Pozval som ju na večeru.
Je l'ai invitée à dîner.
ʒə le ε̃vite a dine
Pozval som ju na večeru. (ešte len pôjdeme)
Je l'ai invitée à dîner.
ʒə le ε̃vite a dine
Môžem ťa pozvať na obed?
Je peux t'inviter à déjeuner ?
ʒə pø tε̃vite a deʒœne ?
Pozvi ho ďalej/dnu.
Invite-le à entrer.
ε̃vitlə a ɑ̃tʀe