pozor

attention f

Pozor! (nebezpečenstvo)
Attention !
atɑ̃sjɔ̃ !
Pozor, schod.
Attention à la marche.
atɑ̃sjɔ̃ a la maʀʃ
Pozor, zlý pes!
Attention, chien méchant !
atɑ̃sjɔ̃ˌ ʃjε̃ meʃɑ̃ !
Dávaj pozor! (opatrne)
Fais attention !, Sois prudent !
fε atɑ̃sjɔ̃ !ˌ swa pʀydɑ̃ !
Dávaj na seba pozor.
Fais attention à toi.
fε atɑ̃sjɔ̃ a twa
Dáš mi pozor na tú tašku?
Tu vas surveiller mon sac ?
ty va syʀveje mɔ̃ sak ?
dávať pozor na čo (pri vyučovaní ap.)
prêter attention à qqch
pʀete atɑ̃sjɔ̃