pozerať (sa)

na koho/čo regarder qqn/qqch

Čo pozeráš? (v telke)
Qu'est-ce que tu regardes ?
kεs kə ty ʀ(ə)gaʀd ?
Pozerám sa, ako vám to ide.
Je regarde comment vous vous débrouillez/y prenez.
ʒə ʀ(ə)gaʀd kɔmɑ̃ vu vu debʀuje/i pʀəne
Už si sa na to pozrel?
Tu as déjà jeté un coup d'œil là-dessus ?, Tu y as déjà jeté un coup d'œil ?
ty ɑ deʒa ʒəte œ̃ ku dœj lad(ə)sy ?ˌ ty i ɑ deʒa ʒəte œ̃ ku dœj ?
Často sa musím pozerať do slovníka.
Je dois souvent consulter le dictionnaire.
ʒə dwa suvɑ̃ kɔ̃sylte lə diksjɔnεʀ
Čo pozeráš?
Qu'est-ce que tu regardes ?
kεs kə ty ʀ(ə)gaʀd ?
Pozri sa na toto.
Regarde ça !
ʀ(ə)gaʀd sa !
Asi budem pozerať televíziu.
Je vais probablement regarder la télé.
ʒə vε pʀɔbabləmɑ̃ ʀ(ə)gaʀde la tele
Pozeral sa z okna.
Il regardait par la fenêtre.
il ʀ(ə)gaʀdε paʀ la f(ə)nεtʀ
Ten bude pozerať.
Il ne va pas le croire.
il nə va pɑ lə kʀwaʀ
Nepozeraj sa tak na mňa.
Ne me regarde pas comme ça.
nə mə ʀ(ə)gaʀd pɑ kɔm sa
... mu pozerá z očí. (vlastnosť ap.)
... se lit sur son visage.
... sə li syʀ sɔ̃ vizaʒ