pozdraviť, pozdravovať

koho saluer qqn, dire bonjour à qqn

Pozdravili sme sa, ale...
Nous nous sommes salués, mais...
nu nu sɔm salɥeˌ mε
Vstúpila bez toho, aby pozdravila.
Elle est entrée sans dire bonjour.
εl εtɑ̃tʀe sɑ̃ diʀ bɔ̃ʒuʀ
Srdečne ju odo mňa pozdravuj.
Embrasse-la de ma part/pour moi.
ɑ̃bʀasla də ma paʀ/puʀ mwa
Mám vás od nej pozdravovať.
Elle vous envoie son meilleur souvenir.
εl vuzɑ̃vwa sɔ̃ mεjœʀ suv(ə)niʀ
John vás všetkých pozdravuje.
John dit bonjour à vous tous., John vous salue tous.
dʒɔn di bɔ̃ʒuʀ a vu tusˌ dʒɔn vu saly tus