povoliť

1(dovoliť) komu čo permettre qqch à qqn

Nie je to povolené.
Ce n'est pas permis.
sə nε pɑ pεʀmi
Kto to povolil?
Qui l'a permis ?
ki la pεʀmi ?
Povolili mi jednu návštevu.
On m'a permis une visite., J'ai obtenu l'autorisation d'une visite.
ɔ̃ ma pεʀmi yn vizitˌ ʒe ɔptəny lɔtɔʀizasjɔ̃ dyn vizit

2(uvoľniť) (re)lâcher, (niečo zovreté ap.) desserrer

Povolil som skrutky.
J'ai desserré les vis.
ʒe deseʀe le vis
Dvere nakoniec povolili. (dali sa otvoriť)
La porte a enfin cédé.
la pɔʀt a ɑ̃fε̃ sede
Povoľte spojku.
Embrayez.
ɑ̃bʀeje
Povoľte ručnú brzdu.
Enlève le frein à main.
ɑ̃lεv lə fʀε̃ a mε̃
Musela si povoliť opasok.
Elle a dû défaire sa ceinture.
εl a dy defεʀ sa sε̃tyʀ
Povolili v úsilí.
Il ont relâché leurs efforts., Ils se sont relâchés.
il ɔ̃ ʀ(ə)lɑʃe lœʀzefɔʀtˌ il sə sɔ̃ ʀ(ə)lɑʃe
Povolili mu nervy.
Ses nerfs ont craqué.
se nεʀ ɔ̃ kʀake
povoliť uzdu/opraty čomu
lâcher la bride à qqch
lɑʃe la bʀid