povinný

obligatoire, (úradne stanovený) impos|é/-ée, (nariadený) de commande

Výučba angličtiny nie je povinná.
L'enseignement de l'anglais n'est pas obligatoire.
lenseiɲmɑ̃ də lɑ̃glε nε pɑ ɔbligatwaʀ
Účasť nie je povinná.
La présence n'est pas obligatoire.
la pʀezɑ̃s nε pɑ ɔbligatwaʀ
Je to (takpovediac) povinné čítanie pre...
C'est (presque) une lecture obligatoire pour...
se (pʀεsk) yn lεktyʀ ɔbligatwaʀ puʀ
byť povinný urobiť čo
être oblig|é/-ée de faire qqch
εtʀ ɔbliʒe/-
Cestujúci sú povinní...
Les passagers sont obligés de...
le pasaʒe sɔ̃tɔbliʒe də
povinná školská dochádzka
obligation scolaire, instruction obligatoire
ɔbligasjɔ̃ skɔlεʀˌ ε̃stʀyksjɔ̃ ɔbligatwaʀ