považovať

za koho/čo considérer comme qqn/qqch, prendre pour qqn/qqch

Nepovažujem to za dôležité.
Je ne le trouve pas important.
ʒə nə lə tʀuv pɑ ε̃pɔʀtɑ̃
Považujú to za samozrejmosť.
Ils le tiennent pour certain.
il lə tjεn puʀ sεʀtε̃
považovať za vhodné
juger bon/opportun
ʒyʒe bɔ̃/ɔpɔʀtœ̃