potreba

1(pociťovaný nedostatok) besoin m, (nevyhnutnosť) nécessité f, nécessaire m

Cítil som naliehavú potrebu...
J'ai senti un urgent besoin de...
ʒe sɑ̃ti œ̃nyʀʒɑ̃ bəzwε̃ də
Mám to pre (svoju) vlastnú potrebu.
C'est pour mon besoin personnel.
se puʀ mɔ̃ bəzwε̃ pεʀsɔnεl
uspokojiť svoje potreby
satisfaire ses besoins
satisfεʀ se bəzwε̃
podľa potreby
pour les besoins de la cause
puʀ le bəzwε̃ də la koz
v prípade potreby
au besoin, si nécessaire, en cas de besoin, en cas de nécessité
o bəzwε̃ˌ si nesesεʀˌ ɑ̃ kɑ də bəzwε̃ˌ ɑ̃ kɑ də nesesite
základné životné potreby
besoins vitaux
bəzwε̃ vito
telesná potreba (hlad, močenie)
besoin physique
bəzwε̃ fizik
ísť na veľkú potrebu
aller à la selle
ale a la sεl
ísť na malú potrebu
aller au petit coin
ale o p(ə)ti kwε̃

2(pomôcky, náradie)

písacie potreby
articles à écrire
aʀtikl a ekʀiʀ
školské potreby
fournitures scolaires
fuʀnityʀ skɔlεʀ
kuchynské potreby
articles de cuisine
aʀtikl də kɥizin
toaletné potreby
objets de toilette
ɔbʒε də twalεt
športové potreby
articles de sport
aʀtikl də spɔʀ
kancelárske potreby
articles de bureau
aʀtikl də byʀo