potešenie

plaisir m

nachádzať potešenie v čom, mať potešenie z čoho
prendre plaisir à qqch
pʀɑ̃dʀ pleziʀ
len pre potešenie
seulement pour le plaisir
sœlmɑ̃ puʀ lə pleziʀ
Bude mi/Bolo by mi potešením...
Je serai/je serais très content de...
ʒə s(ə)ʀe/ʒə s(ə)ʀε tʀε kɔ̃tɑ̃ də
S potešením vám oznamujem, že...
Je vous annonce avec plaisir que...
ʒə vuzanɔ̃s avεk pleziʀ kə
Je mi potešením (spoznať vás).
Je suis content de faire votre connaissance.
ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃ də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s
Bolo mi potešením.
Je suis content d'avoir fait votre connaissance.
ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃ davwaʀ fε vɔtʀ kɔnεsɑ̃s
Potešenie je na mojej strane.
Tout le plaisir est pour moi.
tu lə pleziʀ ε puʀ mwa