posunúť

pousser, déplacer, (odložiť) ajourner

Nemôžeme to posunúť na pondelok?
Peut-on le remettre à lundi ?
pøtɔ̃ lə ʀ(ə)mεtʀ a lœ̃di ?
Posuň sa!
Pousse-toi !
pustwa !
Posuň hodiny dopredu/dozadu.
Avancer/Retarder l'horloge.
avɑ̃se/ʀ(ə)taʀde lɔʀlɔʒ