posledný

1(v poradí) dern|ier/-ière, termin|al/-ale -aux, fin|al/-ale -als

Skončila posledná.
Elle a fini à la dernière place.
εl a fini a la dεʀnjεʀ plas
Jeho posledným želaním bolo...
Son dernier vœu était...
sɔ̃ dεʀnje vø etε
To bola posledná kvapka!
C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase !
setε la gut do ki fəzε debɔʀde lə vɑz !
na poslednú chvíľu
au dernier moment
o dεʀnje mɔmɑ̃
posledná vôľa
testament m, acte de dernière volonté
tεstamɑ̃ˌ akt də dεʀnjεʀ vɔlɔ̃te
mať v čom posledné slovo
avoir le dernier mot dans qqch
avwaʀ lə dεʀnje mo

2(najnovší) dern|ier/-iere, (nedávny) réc|ent/-ente, (predošlý) pass|é/-ée

V poslednom čase som ho nevidel.
Je ne l'ai pas vu ces derniers temps.
ʒə nə le pɑ vy se dεʀnje tɑ̃
Melie z posledného.
Il est à sa dernière heure.
il ε a sa dεʀnjεʀ œʀ
a v neposlednom rade
en dernier, mais non par ordre d'importance
ɑ̃ dεʀnjeˌ mε nɔ̃ paʀ ɔʀdʀ dε̃pɔʀtɑ̃s