poskytnúť

komu čo fournir, (dať ap.) donner, (udeliť) accorder qqch à qqn

Poskytli nám potrebné dokumenty.
Ils nous ont fourni les documents nécessaires.
il nuzɔ̃ fuʀni le dɔkymɑ̃ nesesεʀ
Tieto informácie vám nemôžem poskytnúť.
Je ne peux pas vous donner ces informations.
ʒə nə pø pɑ vu dɔne sezε̃fɔʀmasjɔ̃
Poskytnú nám ubytovanie.
Ils nous fourniront un logement.
il nu fuʀniʀɔ̃ œ̃ lɔʒmɑ̃
Poskytol som jej prvú pomoc.
Je lui ai donné les premiers secours.
ʒə lɥi ε dɔne le pʀəmje s(ə)kuʀ
Poskytneme vám zľavu 10 %.
On vous fera une remise de dix pour cent.
ɔ̃ vu f(ə)ʀa yn ʀ(ə)miz də di puʀ sɑ̃