poriadok

ordre m

Si v poriadku?
Ça va ?
sa va ?
To je v poriadku. (to nevadí)
Ça va., Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.
sa vaˌ sa nə fε ʀjε̃ˌ sə nε pɑ gʀav
To je v poriadku. (drobné si nechajte)
Gardez la monnaie.
gaʀde la mɔnε
Musíme to dať do poriadku.
Nous devons le mettre en ordre.
nu dəvɔ̃ lə mεtʀ ɑ̃nɔʀdʀ
Niečo tu nie je v poriadku.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑ
Nemá to v hlave v poriadku.
Il a le cerveau un peu dérangé/détraqué.
il a lə sεʀvo œ̃ pø deʀɑ̃ʒe/detʀake
Musím urobiť poriadok v dokumentoch.
Je dois mettre en ordre mes documents.
ʒə dwa mεtʀ ɑ̃nɔʀdʀ me dɔkymɑ̃