popísať

čo écrire qqch

Popísal som desať strán.
J'ai écrit dix pages.
ʒe ekʀi di paʒ
Už sa popísalo veľa papiera o...
On a écrit beaucoup (de choses) sur...
ɔ̃na ekʀi boku (də ʃoz) syʀ
Popísal CD fixkou.
Il a marqué le CD avec un feutre.
il a maʀke lə sede avεk œ̃ føtʀ