ponúkať, ponúknuť

čo komu proposer, offrir qqch à qqn

Ponúknite sa! čím
Servez-vous de qqch !
sεʀvevu !
Môžem vám ponúknuť čaj alebo kávu?
Vous prenez du thé ou du café ?
vu pʀəne dy te u dy kafe ?
Ponúkli mi prácu...
On m'a offert un travail...
ɔ̃ ma ɔfεʀ œ̃ tʀavaj
Ponúkol jej sobáš.
Il l'a demandée en mariage.
il la d(ə)mɑ̃de ɑ̃ maʀjaʒ
Ponúka sa niekoľko možností.
Plusieurs possibilités se présentent.
plyzjœʀ pɔsibilite sə pʀezɑ̃t
Tu sa ponúka otázka: Bola to nehoda?
Et là, une question se pose : Était-ce un accident ?
e laˌ yn kεstjɔ̃ sə poz etεsə œ̃naksidɑ̃ ?