pomôcť

komu čo urobiť, komu s čím aider qqn à faire qqch

Môžete mi, prosím, pomôcť?
Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
vulevu medeˌ sil vu plε ?
Pomôž mi.
Aide-moi.
εdmwa
Ukážte, pomôžem vám.
Laissez-moi vous aider.
lesemwa vuzede
Pomôžeš mi to urobiť?
Veux-tu m'aider à le faire ?
vøty mede a lə fεʀ ?
Čomu to pomôže?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Nemôžem si pomôcť.
Je n'y peux rien., Ce n'est pas de ma faute.
ʒə ni pø ʀjε̃ˌ sə nε pɑ də ma fot
Pomáhame si. (vzájomne)
On s'entraide.
ɔ̃ sɑ̃tʀεd