položiť

(se) mettre, (se) poser

Položte slúchadlo. (telefónu)
Raccrochez.
ʀakʀɔʃe
Kam to mám položiť?
Où est-ce que je dois le mettre ?
u εs kə ʒə dwa lə mεtʀ ?
Položím vám otázku.
Je vous pose une question.
ʒə vu poz yn kεstjɔ̃
Položili sme koberec.
On a posé une moquette.
ɔ̃na poze yn mɔkεt
Polož to!
Laisse ça !
lεs sa !
Položil základy firmy.
Il a posé les fondements de l'entreprise.
il a poze le fɔ̃dmɑ̃ də lɑ̃tʀəpʀiz
Položili život za...
Ils ont donné leurs vies pour...
ilzɔ̃ dɔne lœʀ vi puʀ