pokojný

calme, tranquille

Môžete byť pokojní. (spoľahnite sa ap.)
Vous pouvez être/rester tranquille.
vu puve εtʀ/ʀεste tʀɑ̃kil
Zostal pokojný.
Il est resté calme.
il ε ʀεste kalm
Hovorí pokojným hlasom.
Il parle d'une voix tranquille.
il paʀl dyn vwɑ tʀɑ̃kil