pokojne

tranquillement, (nehybne) sans bouger, (bez problémov) facilement

Pokojne! (pritakanie)
Pas de problème !
pɑ də pʀɔblεm !
Pokojne príď.
N'hésite pas à venir.
nezit pɑ a v(ə)niʀ
Pokojne by sa to mohlo stať.
Ça pourrait facilement arriver.
sa puʀε fasilmɑ̃ aʀive
Pokojne by som si to mohol dovoliť.
Je pourrais facilement me le permettre.
ʒə puʀε fasilmɑ̃ mə lə pεʀmεtʀ
Pokojne by to urobil.
Il ne se gênerait pas.
il nə sə ʒεn(ə)ʀε pɑ
Pokojne to môže trvať rok.
Ça peut prendre facilement un an.
sa pø pʀɑ̃dʀ fasilmɑ̃ œ̃nɑ̃
Pokojne môžeme povedať, že...
Nous pouvons dire que...
nu puvɔ̃ diʀ kə
Seď pokojne!
Reste tranquille !
ʀεst tʀɑ̃kil !