pokoj

repos m, (nerušenosť) silence m, calme m

Je tu pokoj.
C'est calme ici.
se kalm isi
To chce pokoj. (buď pokojný)
Du calme !, Ne t'en fais pas !
dy kalm !ˌ nə tɑ̃ fε pɑ !
Zachovajte pokoj!
Gardez votre calme !
gaʀde vɔtʀ kalm !
Len pokoj! (nerozčuľuj sa)
Reste calme !, Allons, du calme !
ʀεst kalm !ˌ alɔ̃ˌ dy kalm !
Nechaj ma na pokoji!, Daj mi pokoj.
Laisse-moi tranquille !, Lâche-moi la grappe !
lεsmwa tʀɑ̃kil !ˌ lɑʃmwa la gʀap !
Daj mi s tým pokoj. (prestaň otravovať)
Arrête de m'embêter/me déranger.
aʀεt də mɑ̃bete/mə deʀɑ̃ʒe
Chcem mať svätý pokoj.
Je veux qu'on me laisse tranquille.
ʒə vø kɔ̃ mə lεs tʀɑ̃kil
rušenie nočného pokoja
tapage nocturne
tapaʒ nɔktyʀn