pokiaľ

si, (dokiaľ) tant que, (čo sa týka) quant à

Pokiaľ viem.
(Autant) que je sache..., À ma connaissance...
(otɑ̃) kə ʒə saʃˌ a ma kɔnεsɑ̃s
Pokiaľ viem, (tak) nie.
Non autant que je sache.
nɔ̃otɑ̃ kə ʒə saʃ
Pokiaľ si spomínam...
Si je me souviens bien..., Autant que je me rappelle...
si ʒə mə suvjε̃ bjε̃ˌ otɑ̃ kə ʒə mə ʀapεl
Pokiaľ sa nemýlim...
Si je ne me trompe...
si ʒə nə mə tʀɔ̃p
Pokiaľ vezmeme do úvahy, že...
Considérant que...
kɔ̃sideʀɑ̃ kə
Pokiaľ ide o mňa, súhlasím.
En ce qui me concerne, je suis d'accord., Quant à moi, je suis d'accord.
ɑ̃ sə ki mə kɔ̃sεʀnˌ ʒə sɥi dakɔʀˌ kɑ̃ta mwaˌ ʒə sɥi dakɔʀ
pokiaľ ide o koho/čo
en ce qui concerne qqn/qqch, quant à qqn/qqch
ɑ̃ sə ki kɔ̃sεʀnˌ kɑ̃ta