pohľad

1(pozretie sa) regard m, (krátky) coup m d'œil

Môj pohľad upútal nápis...
Mon regard a été attiré par l'inscription...
mɔ̃ ʀ(ə)gaʀ a ete atiʀe paʀ lε̃skʀipsjɔ̃
Je to poznať na prvý pohľad.
C'est reconnaissable au premier regard/aspect.
se ʀ(ə)kɔnεsabl o pʀəmje ʀ(ə)gaʀ/aspε
Uprela pohľad na...
Elle a fixé son regard sur...
εl a fikse sɔ̃ ʀ(ə)gaʀ syʀ
Premeral si ma pohľadom.
Il m'a mesuré des yeux.
il ma məzyʀe dezjø
láska na prvý pohľad
coup de foudre
ku də fudʀ
na pohľad (zdanlivo)
en apparence
ɑ̃napaʀɑ̃s

2(pozorovanie ap.) vue f, spectacle m, (z určitej vzdialenosti) perspective f

Z môjho pohľadu...
De mon point de vue...
də mɔ̃ pwε̃ də vy
Skús sa na to pozrieť z môjho pohľadu.
Essaie de le voir de mon point de vue.
esε də lə vwaʀ də mɔ̃ pwε̃ də vy
Naskytol sa nám ohromujúci pohľad.
Une vue stupéfiante s'est offerte à nous.
yn vy stypefjɑ̃t setɔfεʀt a nu
Bol na neho žalostný pohľad.
Il était dans un état triste.
il etε dɑ̃zœ̃neta tʀist