podviesť, podvádzať

tromper, (pri hre) tricher

Podviedol si ma.
Tu m'as trahi.
ty mɑ tʀai
On podvádza!
Il triche !
il tʀiʃ !
Nepodvádzajte!
Ne trichez pas !
nə tʀiʃe pɑ !