podobný

ressembl|ant/-ante, komu/čomu semblable à qqn/qqch, vois|in/-ine de qqch

Majú podobný vkus.
Ils ont un goût semblable.
ilzɔ̃ œ̃ gu sɑ̃blabl
Je ti veľmi podobný.
Il te ressemble beaucoup.
il tə ʀ(ə)sɑ̃bl boku
Sú si s matkou veľmi podobné.
Elle ressemble beaucoup à sa mère.
εl ʀ(ə)sɑ̃bl boku a sa mεʀ
Podobné poznámky si nechaj pre seba.
Épargne-moi de pareils commentaires.
epaʀɲmwa də paʀεj kɔmɑ̃tεʀ
... alebo niečo podobné.
... ou quelque chose de ce genre.
... u kεlk(ə) ʃoz də sə ʒɑ̃ʀ
nič podobné
rien de tel
ʀjε̃ də tεl
Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná.
Toute ressemblance avec des personnages réels ne peut être que fortuite.
tut ʀ(ə)sɑ̃blɑ̃s avεk de pεʀsɔnaʒ ʀeεl nə pø εtʀ kə fɔʀtɥit
Máme podobnú povahu.
On a le même caractère.
ɔ̃na lə mεm kaʀaktεʀ