podariť sa

urobiť čo réussir, arriver à faire qqch

Nepodarilo sa mi...
Je n'ai pas réussi à...
ʒə ne pɑ ʀeysi a
Podarilo sa? (hotovo?)
Tu as réussi ?
ty ɑ ʀeysi ?
Podarilo sa? (vyšlo to?)
Alors, ça a marché ?
alɔʀˌ sa a maʀʃe ?
Podarilo sa mi tam dostať.
J'ai réussi à y arriver/entrer.
ʒe ʀeysi a i aʀive/ɑ̃tʀe
Podarilo sa splniť cieľ.
On a atteint notre but.
ɔ̃na atε̃ nɔtʀ by(t)
Ak sa im to podarí...
S'ils réussissent...
sil ʀeysis
To sa ti podarilo! (ironicky)
C'est du joli !, La belle affaire !
se dy ʒɔli !ˌ la bεl afεʀ !
To sa ti podarilo! (o vtipe)
Bien joué !
bjε̃ ʒwe !
To sa vám podarilo! (dobrá práca)
Bien joué !, Bravo !
bjε̃ ʒwe !ˌ bʀavo !
Oslava sa naozaj podarila.
La fête était une vraie réussite.
la fεt etεtyn vʀε ʀeysit