počuť

koho/čo entendre qqn/qqch, (dopočuť sa) o čom apprendre qqch

Počujete ma?
Vous m'entendez ?
vu mɑ̃tɑ̃de ?
Nepočujem vás (dobre).
Je ne vous entends pas (bien).
ʒə nə vuzɑ̃tɑ̃ pɑ (bjε̃)
Nepočul som ťa (prichádzať).
Je ne t'ai pas entendu (entrer).
ʒə nə te pɑ ɑ̃tɑ̃dy (ɑ̃tʀe)
si počul o...?
Tu as entendu parler de... ?
ty ɑ ɑ̃tɑ̃dy paʀle də... ?
som o tom počul.
J'en ai déjà entendu parler.
ʒɑ̃nε deʒa ɑ̃tɑ̃dy paʀle
Počul som, že sa ženíš.
J'ai entendu dire que tu te mariais.
ʒe ɑ̃tɑ̃dy diʀ kə ty tə maʀjε
To rád počujem.
C'est ce que j'aime entendre.
se sə kə ʒεm ɑ̃tɑ̃dʀ
To počujem prvýkrát.
Première nouvelle., Je l'ignorais.
pʀəmjεʀ nuvεlˌ ʒə liɲɔʀε
Zle počuje.
Il est dur d'oreille.
il ε dyʀ dɔʀεj
Rád by som počul váš názor.
Je voudrais entendre/connaître votre avis.
ʒə vudʀε ɑ̃tɑ̃dʀ/kɔnεtʀ vɔtʀ avi