pochváliť sa

čím faire étalage, parader de qqch, exhiber qqch

Tak sa pochváľ!
Fais voir comment tu t'y prends.
fε vwaʀ kɔmɑ̃ ty ti pʀɑ̃
Môžeme sa pochváliť čím.
On peut être fiers de qqch.
ɔ̃ pø εtʀ fie
Chcel sa pochváliť novým autom.
Il a voulu exhiber sa nouvelle voiture.
il a vuly εgzibe sa nuvεl vwatyʀ
Pochválil ma za dobré výsledky v škole.
Il m'a loué(e) pour de bons résultats scolaires.
il ma lwe puʀ də bɔ̃ ʀezylta skɔlεʀ