počasie

temps m

Aké bude počasie?
Quel temps fera-t-il ?
kεl tɑ̃ fəʀatil ?
Počasie sa zlepšuje/zhoršuje.
Le temps s'améliore/s'aggrave.
lə tɑ̃ sameljɔʀ/sagʀav
Keď vydrží počasie...
Si le temps se maintient...
si lə tɑ̃ sə mε̃tjε̃
Napriek zlému počasiu...
Malgré le mauvais temps...
malgʀe lə mɔvε tɑ̃
Pre počasie...
À cause du temps...
a koz dy tɑ̃
To je ale hnusné počasie!
Quel temps abominable !
kεl tɑ̃ abɔminabl !
predpoveď počasia
prévision météorologique, météo f
pʀevizjɔ̃ meteɔʀɔlɔʒikˌ meteo
pekné počasie
beau temps
bo tɑ̃
zlé/nevľúdne počasie
mauvais temps/temps maussade
mɔvε tɑ̃/tɑ̃ mosad
slnečné/daždivé/mrazivé počasie
beau temps/temps pluvieux/temps de gelée
bo tɑ̃/tɑ̃ plyvjø/tɑ̃ də ʒ(ə)le
premenlivé počasie
temps variable
tɑ̃ vaʀjabl
za každého počasia
sous tous les temps, par n'importe quel temps
su tule tɑ̃ˌ paʀ nε̃pɔʀt kεl tɑ̃
počasie pod psa
temps à ne pas mettre le nez dehors
tɑ̃ a nə pɑ mεtʀ lə ne dəɔʀ