počas

čoho pendant, durant qqch, au cours de qqch

Počas dňa ti niekoľkokrát volal.
Il t'a appelé plusieurs fois pendant la journée.
il ta ap(ə)le plyzjœʀ fwa pɑ̃dɑ̃ la ʒuʀne
Počas celých deväťdesiatych rokov...
Au cours des années quatre-vingt-dix...
o kuʀ dezane katʀəvε̃dis
počas jazdy (vlakom, autobusom ap.)
en cours de route, durant le trajet
ɑ̃ kuʀ də ʀutˌ dyʀɑ̃ lə tʀaʒε
počas jazdy (pri šoférovaní)
au volant
o vɔlɑ̃
počas prázdnin
pendant les vacances
pɑ̃dɑ̃ le vakɑ̃s