pliesť sa

do čoho se mêler de qqch, (do cesty ap.) gêner, (mýliť sa) v čom se tromper de qqch

Nepleť sa do toho!
Ne t'en mêle pas !
nə tɑ̃ mεl pɑ !
To sa veľmi pletieš.
Tu te trompes complètement.
ty tə tʀɔ̃p kɔ̃plεtmɑ̃
pliesť sa komu do cesty/pod nohy
être dans les jambes de qqn
εtʀ dɑ̃ le ʒɑ̃b