pevný, pevne

solide

Mám pevnú vôľu.
J'ai de la volonté.
ʒe də la vɔlɔ̃te
Pevne dúfame, že...
Nous espérons fortement que...
nuzεspeʀɔ̃ fɔʀtəmɑ̃ kə
Som pevne presvedčený...
Je suis fermement/fortement persuadé que...
ʒə sɥi fεʀməmɑ̃/fɔʀtəmɑ̃ pεʀsɥade kə
Bol som pevne rozhodnutý...
J'étais fermement décidé à...
ʒetε fεʀməmɑ̃ deside a
Drž sa pevne.
Tiens-toi solidement.
tjε̃twa sɔlidmɑ̃